Personprofilanalyser

   TEAMPERFORMANCE
   WORKSHOPS
   LEDERSPARRING
   PERSONLIG UDVIKLING
   STRATEGI
   INNOVATION & UDV.
   LEGO SERIOUS PLAY®
   PROFILANALYSER
   PROJEKTLEDELSE
   KONFERENCER
   TEAMBUILDING
   KUNDESERVICE KONCEPTER

Personprofilanalyser

Personprofilværktøjer er anerkendte metoder til at arbejde med mennesker og organisationer fra rekruttering til teambuilding og individuelle udviklingsforløb. Valget af profilværktøj afhænger af netop din situation og du er velkommen til at kontakte Inaluk Brandt for at få yderligere indblik i, hvordan vi anvender værktøjerne og hvordan de kan understøtte dig og din organisation.

 

JTI

Jungiansk typeindeks er et profilværktøj, der fokuserer på menneskers præferencer. Vores foretrukne måde at agere på i livet. JTI profilen et stærkt værktøj til at sætte ord på personlige præferencer i bl.a. arbejdssammenhænge, så du eksempelvis kommer tættere på de arbejdsopgaver, der matcher dine behov og på den måde opnå større forståelse for de opgaver du trives i.

JTI profilen er også et værktøj til øget selvindsigt. Det styrker udviklingen for den enkelte, men giver også stor værdi tilbage til teamet eller resten af arbejdspladsen.

Den grundlæggende teori bag JTI profilerne er udviklet af den Schweiziske Psykiater C. G. Jung (1875 – 1961). Selve profilværktøjet er et resultat af videre forskning på baggrund af Jungs teorier og er en skandinavisk udviklet model, der i dag findes på 14 forskellige sprog og er dermed anerkendt i flere dele af verdenen.

Du kan bruge JTI profil som en del af arbejdet med teamudvikling i virksomheden. Det giver både selvindsigt og indsigt i andre menneskers præferencer.

JTI bruges særligt til:
• Situationsbestemt ledelse
• Baggrund for MUS samtalen
• Organisationsudvikling og analyse af afdelinger
• Konflikthåndtering
• Teamudvikling / teambuilding / teamdynamikker
• Udviklingspotentialer
• Personlig udvikling
• Motivation

 

DISC

At få lavet en DISC profil med Thomas Person Profil Analyse (PPA) giver et indblik i din foretrukne adfærd i bestemte situationer. Personligt får du indsigt i din egen adfærd og giver en dybere selvforståelse. For en virksomhed kan det være et værktøj til at sammensætte det rigtige team eller vurdere, hvilken kandidat, der kan være bedst til et givent job.

Thomas PPA tager kun 5-10 minutter at udfylde. Derefter har du adgang til en profil, der viser personens styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggende frygt og hvordan vedkommende agerer i pressede situationer.

Når PPA’en er udfyldt, har du øjeblikkelig adgang til forskellige rapporter, som hjælper med at matche personer op mod jobkrav, ledelsesstil, coaching, udvikling og træning af dit personale.

Du kan bl.a. bruge Thomas PPA til at:
• Rekruttere den rette person til rette job
• Identificere medarbejdere, der skal udnævnes
• Sammensætte teams
• Præcis identifikation af udviklingsområder, som vil give maksimalt udbytte for medarbejderen / organisationen
• Performance management
• Løse team konflikter
• Booste motivationen

hvorfor Visiobox?

Visiobox Consulting er blevet til, fordi vi kan se et behov for et grønlandsk selskab, der kan bistå virksomheder, organisationer, NGO’er og forvaltninger med at realisere deres potentiale og løse opgaver, som naturligt ligger udenfor den normale drift.

Visiobox Consulting kan være katalysatoren for vækst og udvikling i organisationer, som har behov for et nyt drive, et alternativt indspark med nye metoder samt ledere, der ønsker et større engagement med kollegerne.

Visiobox Consulting arbejder med reelle problemstillinger og udfordringer på en måde, der flytter virksomheder, organisationer, ledere og medarbejdere til et nyt sted, hvor arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og dermed resultaterne er i top.

hvordan arbejder vi?

Vores metoder spænder fra velafprøvede modeller og teorier til nye og mere innovative metoder, som tager afsæt i at visualisere processer og arbejde med den egenart grønlandske virksomheder og organisationer repræsenterer.

Visiobox Consulting har flair for at få tilpasset internationale metoder og teorier til den grønlandske virkelighed, og vores styrke ligger i vores lokale forankring.

Vi ønsker at sikre en lokal kompetenceopbygning, og derfor samarbejder vi med flere forskellige konsulenter og eksperter fra ind- og udland, der tilfører den sidste nye viden på centrale områder, så som indkøb, CSR, lederudvikling, teamdynamik, Lean-processer og uddannelse.

vores team

Michael Binzer seniorpartner

Michael Binzer

Stifter, partner og seniorkonsulent
Jeg arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år. Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Christian Keldsen seniorpartner

Christian Keldsen

Stifter, partner og seniorkonsulent
Jeg har igennem de seneste 16 år skabt mig en stærk ledelsesmæssig baggrund fra turisme- og luftfartsindustrien, hvor især arbejdet med strategi, strategiimplementering, infrastruktur, turismeudvikling og arbejdet på tværs af kulturer og landegrænser har været i fokus. Jeg kan agere i spændingsfeltet mellem kommerciel-, strategisk- og juridisk tankegang og med mennesker, som centrum for den udvikling en organisation uundgåeligt altid vil være igennem.

Inaluk Malene Brandt

Inaluk Malene Brandt

Stifter, partner og seniorkonsulent
Under hele min karriere har jeg arbejdet med kompetenceudvikling og kompetenceopbygning på alle niveauer. Jeg er optaget af, hvordan bl.a. organisationer, samfund og teams fornyer og udvikler sig. Jeg arbejder på alle niveauer fra det strukturelle og strategiske til at være optaget af, hvordan vi implementerer vores visioner i det sidste led. Min styrke ligger i at kunne omsætte strategiske indsatser til konkrete handlinger og motivere og stimulere folk til at være en del af den ønskede udvikling.

Anders Barslund

Seniorkonsulent
Anders har en lang karriere med kundeforhold til privat- og erhvervskunder. Det benytter Anders til at kunne sætte sig i kundens sted, sikre at forudsætninger for succes er tilstede – og i tillæg arbejde med de menneskelige relationer. Anders har stort fokus på udbytte for kunder og virksomhederne samt finde alternative vinkler på problemstillingerne, som kan give nyt styrket fokus eller konkurrencemæssig fordele.