Personlig udvikling

   TEAMPERFORMANCE
   WORKSHOPS
   LEDERSPARRING
   PERSONLIG UDVIKLING
   STRATEGI
   INNOVATION & UDV.
   LEGO SERIOUS PLAY®
   PROFILANALYSER
   PROJEKTLEDELSE
   KONFERENCER
   TEAMBUILDING
   KUNDESERVICE KONCEPTER

Personlig udvikling

Er du ved et vadested i dit liv? Er du kørt fast – eller måske klar til at skulle en ny vej? Har du mistet din motivation? Eller har du bare behov for at lære dig selv bedre at kende?

Så er det måske på tide at få dig en personlig coach, der kan give dig en række værktøjer til at komme videre i den rigtige retning – på den rigtige måde?

Visiobox Consulting tilbyder skræddersyede coachingforløb for enkelt personer, der er klar til at blive udfordret, guidet og lyttet til. Visiobox Consulting har en filosofi om at du er helt unik, og derfor ikke passer ind i en fast ramme. Visiobox Consulting benytter derfor en række metoder til at afdække lige netop dit behov førend coachforløbet designes. Det er nemlig din livssituation og din parathed, der afgør hvor vi starter og hvor vi slutter.
Du skal være villig til at arbejde intensivt med dig selv over et længere stykke tid, da personlig udvikling ikke sker henover natten, men ved at du selv lægger et stykke seriøst arbejde i at udvikle dine personlige kompetencer og mål for fremtiden.

Visiobox Consulting giver dig værktøjerne til at udvikle dig i den rigtige retning – for DIG!

Helt konkret så vil et coachforløb i personlig udvikling strække sig over mindst fem seancer – og op til ti seancer, der er fordelt på henholdsvis et halvt og et helt år. Indimellem coachseancerne vil du få stillet en række opgaver på det personlige plan, som du skal arbejde intenst med for at få det størst mulige udbytte af forløbet.
Erfaring viser at det er helt utroligt så langt vi mennesker kan rykke os personligt på relativt kort tid, bare vi er motiveret for det. Derfor koncentrerer Visiobox Consulting sig også på at få afdækket dine indre motivationskræfter, da det kan bruges som accelerator for din personlige udvikling.

Hvis du samtidig er modtagelig for det, så vil vi også arbejde med dine personlige værdier, og hvad de har af betydning for dine vejvalg videre i livet.

Alt i alt er dette tilbuddet til dig, som virkelig trænger til ny energi og måske en ny retning i dit liv.
Se mere her på hjemmesiden eller kontakt os på info@visiobox.gl

hvorfor Visiobox?

Visiobox Consulting er blevet til, fordi vi kan se et behov for et grønlandsk selskab, der kan bistå virksomheder, organisationer, NGO’er og forvaltninger med at realisere deres potentiale og løse opgaver, som naturligt ligger udenfor den normale drift.

Visiobox Consulting kan være katalysatoren for vækst og udvikling i organisationer, som har behov for et nyt drive, et alternativt indspark med nye metoder samt ledere, der ønsker et større engagement med kollegerne.

Visiobox Consulting arbejder med reelle problemstillinger og udfordringer på en måde, der flytter virksomheder, organisationer, ledere og medarbejdere til et nyt sted, hvor arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og dermed resultaterne er i top.

hvordan arbejder vi?

Vores metoder spænder fra velafprøvede modeller og teorier til nye og mere innovative metoder, som tager afsæt i at visualisere processer og arbejde med den egenart grønlandske virksomheder og organisationer repræsenterer.

Visiobox Consulting har flair for at få tilpasset internationale metoder og teorier til den grønlandske virkelighed, og vores styrke ligger i vores lokale forankring.

Vi ønsker at sikre en lokal kompetenceopbygning, og derfor samarbejder vi med flere forskellige konsulenter og eksperter fra ind- og udland, der tilfører den sidste nye viden på centrale områder, så som indkøb, CSR, lederudvikling, teamdynamik, Lean-processer og uddannelse.

vores team

Michael Binzer seniorpartner

Michael Binzer

Stifter, partner og seniorkonsulent
Jeg arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år. Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Christian Keldsen seniorpartner

Christian Keldsen

Stifter, partner og seniorkonsulent
Jeg har igennem de seneste 16 år skabt mig en stærk ledelsesmæssig baggrund fra turisme- og luftfartsindustrien, hvor især arbejdet med strategi, strategiimplementering, infrastruktur, turismeudvikling og arbejdet på tværs af kulturer og landegrænser har været i fokus. Jeg kan agere i spændingsfeltet mellem kommerciel-, strategisk- og juridisk tankegang og med mennesker, som centrum for den udvikling en organisation uundgåeligt altid vil være igennem.

Inaluk Malene Brandt

Inaluk Malene Brandt

Stifter, partner og seniorkonsulent
Under hele min karriere har jeg arbejdet med kompetenceudvikling og kompetenceopbygning på alle niveauer. Jeg er optaget af, hvordan bl.a. organisationer, samfund og teams fornyer og udvikler sig. Jeg arbejder på alle niveauer fra det strukturelle og strategiske til at være optaget af, hvordan vi implementerer vores visioner i det sidste led. Min styrke ligger i at kunne omsætte strategiske indsatser til konkrete handlinger og motivere og stimulere folk til at være en del af den ønskede udvikling.

Anders Barslund

Seniorkonsulent
Anders har en lang karriere med kundeforhold til privat- og erhvervskunder. Det benytter Anders til at kunne sætte sig i kundens sted, sikre at forudsætninger for succes er tilstede – og i tillæg arbejde med de menneskelige relationer. Anders har stort fokus på udbytte for kunder og virksomhederne samt finde alternative vinkler på problemstillingerne, som kan give nyt styrket fokus eller konkurrencemæssig fordele.