Om os

   KOMPETENCER
   INSPIRATION
   KONTAKT OS

hvem er vi?

Partnerkredsen bag Visiobox Consulting ApS består af Christian Keldsen, Inaluk Brandt og Michael Binzer. Vi er engagerede i at udvikle det grønlandske samfund gennem forretningsudvikling, ledelse og forbedring af organisationers beslutningsgrundlag. Vores tilgang til opgaverne sker med et stort engagement og en dyb forståelse for det grønlandske samfund, og de dynamikker Grønland repræsenterer.

Vi er tre personligheder med stor ledelsesmæssig, uddannelsesmæssig og praktisk baggrund fra forskellige brancher. Kendetegnet for Christian, Inaluk og Michael er, at vi alle har arbejdet med menneskelige og ledelsesmæssige problemstillinger i en lang årrække, og dermed har et stort erfaringsgrundlag at trække på, når vi løser opgaver for vores kunder.

Christian er kendetegnet ved at være en dynamo i forhold til at se muligheder, systematisere indsatser og skaffe det nødvendige beslutningsgrundlag gennem analyser og modeller. Christian er god til at få ting gjort effektivt og hurtigt. Han bistår bl.a. direktioner, bestyrelser og kommercielle afdelinger med udvikling og implementering af strategier baseret på solide kunde- og markedsdata.

Inaluk skaber forandringer og udvikler organisationer gennem mennesket og har flair for at nå alle niveauer af medarbejdere fra direktion til manden på gulvet. Inaluk omsætter elegant teoretisk stof og store strategier til anvendelige begreber og træner både ledere og personalegrupper i det daglige ligesom hun kører større workshops med alt fra strategiarbejde til samarbejde og udvikling af den enkelte.

Michael har sin styrke i de menneskelige dynamikker og arbejder hovedsageligt med udvikling af grupper og individer. Gennem en praksisorienteret tilgang, giver Michael folk mulighed for at udfolde en større del af deres potentiale. Han er kendetegnet ved at have en anerkendende tilgang, der udvikler individet – gennem bl.a. teamsamarbejde og individuel coaching.

Michael og Christian er stærkt forankret i sport og idræt og bruger den disciplin, drive og metode, som kendetegner sport på et højt niveau, i deres professionelle virke.

hvorfor Visiobox?

Visiobox Consulting er blevet til, fordi vi kan se et behov for et grønlandsk selskab, der kan bistå virksomheder, organisationer, NGO’er og forvaltninger med at realisere deres potentiale og løse opgaver, som naturligt ligger udenfor den normale drift.

Visiobox Consulting kan være katalysatoren for vækst og udvikling i organisationer, som har behov for et nyt drive, et alternativt indspark med nye metoder samt ledere, der ønsker et større engagement med kollegerne.

Visiobox Consulting arbejder med reelle problemstillinger og udfordringer på en måde, der flytter virksomheder, organisationer, ledere og medarbejdere til et nyt sted, hvor arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og dermed resultaterne er i top.

hvordan arbejder vi?

Vores metoder spænder fra velafprøvede modeller og teorier til nye og mere innovative metoder, som tager afsæt i at visualisere processer og arbejde med den egenart grønlandske virksomheder og organisationer repræsenterer.

Visiobox Consulting har flair for at få tilpasset internationale metoder og teorier til den grønlandske virkelighed, og vores styrke ligger i vores lokale forankring. Herudover arbejder vi meget ud fra et aktionslæringsperspektiv, der tager afsæt i virkelighedens udfordringer.

Vi ønsker at sikre en lokal kompetenceopbygning, og derfor samarbejder vi med flere forskellige konsulenter og eksperter fra ind- og udland, der tilfører den sidste nye viden på centrale områder, så som indkøb, CSR, lederudvikling, teamdynamik, Lean-processer og uddannelse.

vores team

Michael Binzer seniorpartner

Michael Binzer

Stifter, partner og seniorkonsulent
Jeg arbejder primært med alle områder indenfor strategiudvikling og implementering af strategi, ledelses-, organisations- og personlig udvikling. Jeg har erfaring i at arbejde med såvel virksomheder som offentlige forvaltninger, foreninger og frivillige organisationer gennem mere end 15 år. Min styrke er at arbejde i intensive forløb med medmenneskelige dynamikker i teams, der medvirker til at øge implementeringskraften i organisationer og udvikle ejerskab til opgaverne.
Christian Keldsen seniorpartner

Christian Keldsen

Stifter, partner og seniorkonsulent
Jeg har igennem de seneste 16 år skabt mig en stærk ledelsesmæssig baggrund fra turisme- og luftfartsindustrien, hvor især arbejdet med strategi, strategiimplementering, infrastruktur, turismeudvikling og arbejdet på tværs af kulturer og landegrænser har været i fokus. Jeg kan agere i spændingsfeltet mellem kommerciel-, strategisk- og juridisk tankegang og med mennesker, som centrum for den udvikling en organisation uundgåeligt altid vil være igennem.

Inaluk Malene Brandt

Inaluk Malene Brandt

Stifter, partner og seniorkonsulent
Under hele min karriere har jeg arbejdet med kompetenceudvikling og kompetenceopbygning på alle niveauer. Jeg er optaget af, hvordan bl.a. organisationer, samfund og teams fornyer og udvikler sig. Jeg arbejder på alle niveauer fra det strukturelle og strategiske til at være optaget af, hvordan vi implementerer vores visioner i det sidste led. Min styrke ligger i at kunne omsætte strategiske indsatser til konkrete handlinger og motivere og stimulere folk til at være en del af den ønskede udvikling.