Posts in Ledelse

Fremtidsvision

juli 9th, 2018 Posted by Innovation/forretningsudvikling, Ledelse 0 thoughts on “Fremtidsvision”

En række skelsættende begivenheder i mit liv betød, at jeg besluttede at mit fremtidige arbejdsliv skulle have et andet fokus end tilfældet havde været i de seneste mange år.

På mange måder var det en erkendelse af at mit private liv, som der skulle være bedre integreret i mit arbejdsliv, så der blev en bedre balance i mit liv end jeg havde været i stand til, at skabe i min tidligere karriere som topleder. Denne erkendelse gjorde, at jeg lavede en systematisk kortlægning af, hvad der var vigtigt i mit liv.

(mere…)

Empati – afgørende for en leder

januar 7th, 2018 Posted by Ledelse 0 thoughts on “Empati – afgørende for en leder”
Hvad betyder EMPATI for en leder?
Er det overhovedet muligt at være en god leder uden at være i besiddelse af en vis grad empati?
Jeg tror på at det er nødvendigt at have evnen til at sætte sig ind i andre menneskers sted – ofte beskrevet som empati – fordi det er medvirkende til at du kan mærke dine kolleger, og dermed skabe en anderledes form for tillid end hvis du ikke har empati. Dine omgivelser, medarbejdere, kolleger – kald det hvad du vil – kan MÆRKE om du er tilstede, de kan mærke om du har indfølingsevne, og det har betydning for at du kan rykke på dem.
Kan man så ikke opnå resultater uden empati. Åh jo, det kan man desværre. Jeg har set talrige eksempler på meget ambitiøse ledere, der ikke har empatiske evner, og de er ofte i stand til at frembringe resultater – kortvarigt. Det er meget ofte en type leder, som hopper fra tue til tue – og benytter sig af frygt-kortet, hvor det er den hierarkiske indplacering, der afgør om du har indflydelse. De kan opnå kortsigtede resultater, men har ofte en stribe af kedelige menneskeskæbner i deres kølvand. De er meget ofte koldblodige ledere, der ikke skaber en atmosfære af samarbejde. Men resultater kan der godt skabes. Resultaterne skabes bare ikke i en involverende atmosfære, og meget ofte er de baseret på en form for frygt i organisationen, der ikke stimulerer til at stille spørgsmål – eller til at være ærlig. Typisk så vil organisationer med en sådan ledelse også være præget af skjulte agendaer, udstillelse af fejl (nultolerance) og meget lang afstand fra ledelse til medarbejderen på gulvet.
Tror jeg så på at det er holdbart? NEJ – det er ikke en holdbar og langtidsvarende situation. Faktisk er dette et tegn på en organisation, som stille og roligt vil gå i stå – eller blive afhængig af en vis arbejdskultur, hvor medarbejdertilfredshed – og dermed medarbejderloyalitet – forsvinder.
Hvad kendetegner så den empatiske leder? Vel, der er visse kendetegn, som er åbenlyse. Der er vilje til at involvere folk, der er rum og plads til at stille spørgsmål. Der er oprigtige tiltag til at medarbejdergrupper får indflydelse – og der er først og fremmest højt til loftet i forhold til at finde en FÆLLES PRAKSIS fremadrettet.
Hvilken organisation arbejder du i? Og har du en empatisk leder – eller det modsatte?

Smartere ledelse

april 18th, 2017 Posted by Ledelse 0 thoughts on “Smartere ledelse”

Sund fornuft. Sådan kan lean og ledelse bedst beskrives. LivingLean og Visiobox har taget det bedste fra begge verdener – og smeltet det sammen til et ledelsesudviklings- og leanforløb, som kan flytte dit team eller virksomhed til at realisere en større del af sit potentiale.

Og hvad er det så for et potentiale der er snak om? Spild er et væsentligt fokusområde. Spild af ressourcer, dobbelthåndteringer, spild af tid og ikke mindst spild af talent.

(mere…)

Personligt potentiale

april 18th, 2017 Posted by Ledelse 0 thoughts on “Personligt potentiale”

Jeg har været heldig at møde et menneske ved navn Jørgen Sørensen fra Scanlead forholdsvis tidligt i min lederkarriere. Jeg mødte Jørgen, mens jeg arbejdede som Salgsdirektør i SAS, hvor arbejdspresset var hårdt og flybranchen under et hårdt pres. Det var en lærerig tid, hvor jeg var meget udfordret i forhold til min balance mellem arbejde og privatliv.
Det som var fantastisk ved at møde Jørgen, var faktisk nok at møde mig selv.

(mere…)

En ny tilgang til lederudvikling

april 17th, 2017 Posted by Ledelse 0 thoughts on “En ny tilgang til lederudvikling”

Jeg har været så heldig at arbejde med lidt over 40 forskellige organisationer i løbet af de seneste par år,  fordelt på NGO’er, offentlige forvaltninger og private virksomheder (bestyrelser og ledelser). En af de meget stærke observationer, som jeg har taget med mig er at spændingsfeltet kulturel ledelse har stor relevans for de fleste organisationer. Det gælder selv for arbejdspladser, hvor der kun er få forskellige kulturer repræsenteret.

(mere…)

Hvordan kan du være mere tilstede?

april 17th, 2017 Posted by Ledelse 0 thoughts on “Hvordan kan du være mere tilstede?”

En af de ting som personligt betyder enormt meget for mig i relationen til andre mennesker er en følelse af nærvær. Jeg reagerer på om vedkommende jeg mødes med er nærværende – og mine antenner er meget hurtigt i stand til at opfange, om vedkommende er optaget af andre ting i hovedet end at holde møde med mig. Betydningen af nærvær er for mig en følelse af at være anerkendt og betydningsfuld. Altså betydningsfuld i den relation vi har eller skal til at have.

(mere…)

Simpel ledelsesfilosofi

april 17th, 2017 Posted by Ledelse 0 thoughts on “Simpel ledelsesfilosofi”

Der er brugt mange fine ord om ledelse med tilhørende modeller og forklaringer. Visiobox Consulting har en tilgang til ledelse, som tager udgangspunkt i en balancering af teori og praksis. Vi er meget praksisorienterede og sætter en ære i at få ting til at fungere godt hos kunderne på deres egne præmisser. Det, at skabe værdi handler om at skabe varige resultater og ikke bare en smart model, som forsvinder sammen med konsulenten. Visiobox Consulting har kompetenceudvikling som en af sine kerneydelser, og vi går op i at gøre ting enkle, så kunden får det maksimale udbytte af et forløb eller en workshop.

(mere…)