Personligt potentiale

april 18th, 2017 Posted by Ledelse 0 thoughts on “Personligt potentiale”

Jeg har været heldig at møde et menneske ved navn Jørgen Sørensen fra Scanlead forholdsvis tidligt i min lederkarriere. Jeg mødte Jørgen, mens jeg arbejdede som Salgsdirektør i SAS, hvor arbejdspresset var hårdt og flybranchen under et hårdt pres. Det var en lærerig tid, hvor jeg var meget udfordret i forhold til min balance mellem arbejde og privatliv.
Det som var fantastisk ved at møde Jørgen, var faktisk nok at møde mig selv.

Jeg følte det som om at jeg fik et spejl holdt op foran mig, hvor jeg så blev udfordret på de valg, som jeg foretog i mit liv. Jeg blev introduceret til en anden side af mig selv. En side der ikke var præget af at være et konkurrencemenneske, der hele tiden var på vej mod et nyt (ambitiøst) mål. En side der i højere grad lagde vægt på at være tilstede i nuet, og blive optaget af de menneskelige processer, der omgav mig. Det var en øjenåbner af dimensioner, som har fulgt mig lige siden.

Samtidig var det også starten på en proces i mit eget lederskab, hvor jeg konstaterede et uudnyttet potentiale. Et potentiale der handlede om at være katalysator for at udvikle andre mennesker, at lede andre mennesker og at påvirke beslutningsprocesser ud fra mit værdigrundlag. Det lyder måske langhåret, men faktisk var det rimelig enkelt. Indsigt i mig selv gav indsigt i andre mennesker. Indsigt i motivation og indsigt i hvad der driver processer mellem mennesker.

På mange måder har den første tid med Jørgen medført at mit liv har taget en ny retning, hvor jeg i langt højere grad har fundet ind til kernen af det som giver mig mening i livet.

Jeg er personligt nødt til at udvikle mig, hvis jeg skal få et godt arbejdsliv også videre i mit liv. Det seneste år har for mig været en opvågning til en ny verden, fordi jeg har lært nogle ting på den hårde måde. Min indsigt fra at have pyntet på mit CV og til hvor jeg er idag har gjort, at jeg har lært noget om mig selv, der på mange måder kan berige andre.  Fagligt kan jeg det samme, som jeg kunne før, men jeg har lært en række ting om mig selv, som jeg nu ønsker at bidrage med i forhold til andre mennesker. På mange måder tror jeg at vi alle render rundt med nogle tabuer, der er svære at tale om. Tabuer, der holder os tilbage i forhold til at være den vi er. Billeder af hvordan vi tror at vi bør være, eller fremstå for at opnå andres accept og anerkendelse. Idealer som vi søger at tilpasse os til eller adoptere som vores egne, i en tro på at vi så bliver bedre. I virkeligheden bliver vi bare mindre effektfulde, mindre passionerede – mindre levende, og i det hele taget mindre levende.

Når tabuerne først bliver italesat, så er det faktisk frigørende.  For mig har det været frigørende at kunne erkende min fejl omkring mit CV, og så kunne bearbejde den løgn i forhold til min egen virkelighedsopfattelse. Jeg oplever at det har gjort mig stærkere og mere fokuseret.

Den selvindsigt som jeg har opnået det sidste års tid ville ikke have været mulig uden mine mange seancer med Jørgen. Jeg er fortsat taknemmelig for alle de indsigter og tilgange, som jeg har lært af ham i de år vi har haft med hinanden at gøre. Jeg ville ønske for alle der oplever kriser eller bare livsudfordringer får følelsen af, at de har det personlige fundament der skal til for at kunne tackle disse perioder i vores liv. Det er hårdt at se ind i et spejl og konstatere at der er ting, som man ikke kan lide ved sig selv. Men omvendt er det netop rejsen til en større selvindsigt som menneske og leder.

Jeg tror på at selvindsigt styrker forståelsen for de dynamikker, der påvirker os som mennesker. Dermed giver selvindsigt også robusthed i forhold til at modstå kriser og holde fast i sig selv og sine væsentligste værdier.

Er du nysgerrig omkring de ting, som jeg har beskrevet? I starten af 2018 sætter Visiobox i samarbejde med Scanlead et lederudviklingsforløb i gang ved navn ”Ledelse i anden potens”. Lederudviklingsforløbet tager afsæt i det personlige lederskab, der går ned i dybere lag af det at være menneske og leder, og udvikler sammen med deltagerne deres forudsætninger for at blive en selvværdsbaseret leder. Skriv direkte til Michael, hvis du er interesseret i at få tilsendt en beskrivelse af forløbet, der kan opleves her: Ledelse2

 

Læsetips:

Læs denne bog om ledelse baseret på selvværd fremfor selvtillid: https://www.saxo.com/dk/porten-til-det-nye-lederskab_martin-mourier_indbundet_9788776643065