Bedre teamwork?

april 18th, 2017 Posted by Team 0 thoughts on “Bedre teamwork?”

Hvad er det som får et team til at skabe fantastiske resultater? Hvad er det der gør at netop dit team får en bedre dynamik, så alle medlemmer i gruppen føler et personligt ansvar for at lykkes? Og hvilke kvaliteter er det hos en leder, der gør at du får en lyst til at gå igennem ild og vand for dem?

Det er allesammen gode spørgsmål. Lette at stille – og lidt vanskeligere at svare på.

Jeg har ikke alle svarene, men jeg har en del erfaringer med ting, der virker og ikke virker i teams. Og så er det faktisk lidt ligegyldigt om det er i bestyrelser, direktioner, ledergrupper eller teams. Det er en række menneskelige dynamikker, som påvirker hvordan gruppen fungerer sammen.

En ting der virker er mangfoldighed. Mange snakker om det – få gør noget ved det.

Mangfoldighed er ikke kun et spørgsmål om mænd/kvinder. Det er alderssammensætning, kulturbaggrund, uddannelse, værdier og personlighed. Kort sagt alle de ting, der gør at vi får kvalificeret beslutningsgrundlagert bedst muligt uden at der går snakke- og procesklub i det.  Der er behov for et fælles fundament førend teamet kan få gavn af mangfoldigheden, og det fundament består meget ofte af tillid til hinandens intentioner, fortrolighed og respekt for hinandens forskellighed. Hvis de tre centrale elementer er tilstede, så er der en lang større chance for at lykkes med en mangfoldig ledelse. Det giver pote i form af bedre resultater og kan afmåles direkte på bundlinjen. For hvis de tre ting er på plads, så er der mulighed for at arbejde med en lang række af de andre ting, der skaber resultater.

Fokus, udløsning af den enkeltes potentiale og kompetencer, klare målsætninger, involvering og ikke mindst et resultatfokus i teamet som helhed. Det skaber ganske enkelt en åbenhed til at kunne diskutere de rigtige ting i gruppen – og gå direkte til stålet omkring de ting, der er svære i et team. De konfliktfyldte ting, der er brændstof til at skabe resultater.

Hvis tilliden, fortroligheden og respekten IKKE er på plads i et team, så er det en helt anden sag. Så bliver der skjulte dagsordener, selvhævdelse, spidse albuer og en intern uproduktiv  konkurrence, der meget ofte fører til et snævertsyn i organisationen.

Er du selv ansvarlig for et team, så kan Teamperformance være en af vejene frem. Er du nysgerrig, så skriv til Inaluk eller Michael på info@visiobox.gl