Effektivitet i et team

april 17th, 2017 Posted by Team 0 thoughts on “Effektivitet i et team”

Alle teams har et større potentiale end det som de udfolder i dag. Visse teams har et kæmpestort potentiale, andre har et mindre potentiale. Men alle teams kan forbedre sin effektivitet, udbygge sit tillidsniveau og dermed implementere planer hurtigere. Nøglen til at styrke implementeringsevnen går ofte igennem at skabe et styrket tillidsniveau, så man kan tage diskussionerne og konflikter i et udviklende spor. Hvis tilliden i en gruppe eller et lederteam er højt, så kan du og dine kolleger finde de rigtige løsninger hurtigere og dermed blive effektivere. Så det store spørgsmål er måske HVORDAN gør man så det?

I tidligere blogs har jeg delt lidt omkring gruppedynamik, udviklende dialog og konflikthåndtering og givet fif til hvordan du kan gå frem. Den erfaring jeg har gjort mig er at lederen af et team skal gå forrest og vise vejen, så her er træning, træning og træning et godt sted at starte. Jo mere du er indstillet på at være autentisk, tydelig om dine prioriteter og så have den fornødne empati – jo større er chancen for at dine tropper følger med.

Tydelighed er ikke et modsætningsforhold til empati, som mange går rundt og tror. En leder kan sagtens være empatisk og alligevel rumme en tydelighed, som gør at retningen er klar. Og hvem kan ikke lide tydelighed? Det er meget lettere at følge efter, når lederen er tydelig. Og det er meget lettere selv at blive tydelig, såfremt der er en anerkendelse af at tydelighed i et team er en ACCELERATOR for de processer, der altid er en del af en medarbejdergruppe.

Jeg træner mennesker i at blive tydelige og samtidig bevare sin egen autencitet, så folk omkring dig og dit team er klar over hvilke spilleregler der gælder. Det skaber resultater, fordi disse værktøjer skaber involvering – og involvering er en anden nøgle til at få en høj effektivitet i et team. Hvis grundelementerne tillid, empati, tydelighed og involvering er på plads så er der en stor chance for at I sammen får sat en retning, som alle bakker op om. Og så går det stærkt med resultaterne, fordi alle har en dybere forståelse og accept af hvor I skal hen. Simon Sinek kalder det “why” og hans bøger eller blogs kan du med fordel benytte som inspiration. Se f.eks her: Simon Sinek

Min erfaring er at mange teams og organisationer glemmer at arbejde med ovenstående fundamentale ting, når der skal gennemføres forandringer eller skabes udvikling. Og dette er måske en af årsagerne til at mange strategiplaner og forandringer falder til jorden. Arbejd med forudsætningerne først, så bliver det meget lettere at komme hurtigt fra start, når du skal i en ny retning.