Visiobox Consulting – omsætter
internationale metoder og
teorier til den
grønlandske virkelighed

vores mission

Visiobox Consulting er en grønlandsk konsulentvirksomhed, der bistår virksomheder, organisationer, NGO’er og forvaltninger med at realisere deres potentialer og løse opgaver, der naturligt ligger udenfor den normale drift. Visiobox Consulting er katalysatoren for vækst og udvikling i organisationer, der har behov for et nyt drive, et alternativt indspark med nye metoder samt ledere, der ønsker et større engagement med kollegerne.

Visiobox Consulting arbejder med reelle problemstillinger og udfordringer på en måde, der flytter virksomheder, organisationer, ledere og medarbejdere til et nyt sted, hvor arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og dermed resultaterne er i top.

vores metoder

vores kompetencer

Teamperformance

Ønsker du et team med en høj grad af motivation og som kan rykke hurtigere? Trænger du til at jeres tillidsniveau skal styrkes? Og har du en ambition om at dit team udnytter sit fulde potentiale?  Vi arbejder med teamperformance – vi styrker teamets ydeevne og samarbejde.

Læs mere

Møder og workshops

Størstedelen af møder, medarbejderdage eller workshops er ”20-80 møder”; hvor 20 % af deltagerne siger 80 % af der bliver sagt. Når mødet er slut er alle ikke blevet hørt og det kan derfor være svært at sikre opbakning og eksekvering. Hvordan opnår vi “100-100 møder”?

Læs mere

Ledersparring

Er du leder i en funktion, hvor du føler dig meget alene med dine udfordringer og mangler en sparringspartner, der ikke er en del af din normale hverdag?
Kan du se behovet for et frirum, hvor du kan tænke højt uden at blive målt og vejet?

Læs mere

Personlig udvikling

Er du ved et vadested i dit liv? Er du kørt fast – eller måske klar til at skulle en ny vej? Har du mistet din motivation? Eller har du bare behov for at lære dig selv bedre at kende? Så er det måske på tide at få dig en personlig coach, der kan give dig en række værktøjer til at komme videre.

Læs mere

Strategi

Skal du sætte en ny retning? Skal din virksomhed, din organisation eller din forvaltning ændre den måde I arbejder på? Trænger du til at styrke din plan, så den kan gennemføres i praksis? Trænger I til at få en fælles vision, som skaber mening og fælles retning?

Læs mere

Innovation & Udvikling

En vigtig forudsætning for at være en bruger/kundecentreret organisation er, en indsigt i markedets og kunderne/brugernes behov og ikke mindst behov for den ydelse I leverer. Det kræver at man løbende spørger markedet og kunderne/brugerne.

Læs mere

Lego Serious Play®

Lego Serious Play® anvender vi når vi skal have kortlagt komplekse problemstillinger på en overskuelig og nem måde. Lego Serious Play® (LSP) er en anerkendt metode, når du har brug for at omsætte komplekst stof til nemme og forståelse modeller.

Læs mere

Personprofilanalyser

Visiobox er certificeret i to forskellige personprofilværktøjer – DISC samt JTI. Værktøjerne fungerer som et godt afsæt og grundlag for at arbejde med mennesker og udvikle teams og organisationer.

Læs mere

Proces- og projektledelse

At drive en proces eller et projekt samtidig med at fokusere på den daglige drift kan være svært. Hos Visiobox har vi mulighed for at fokusere 100 % på din proces eller dit projekt og dermed sikre den fremgang, der skal til og nå de målsætninger og deadlines, der er besluttet.

Læs mere

Konferencer, kurser og oplæg

Visiobox tilbyder at afholde inspirationsoplæg, faglige oplæg, kurser og forestår undervisning, ligesom vi har bred erfaring med udvikling og koordinering af konferencer og seminarer.

Læs mere

Teambuilding og samarbejde

Teambuilding bruges som værktøj til at opnå de ønskede forbedringer i organisationen. I teambuildingsprocesser lægger vi vægt på at samarbejdet forbedres gennem varierende øvelser med både sjov og alvor.

Læs mere

Kundeservice koncepter

God kundeservice starter med en indsigt i hvorfor vi yder service. Vi arbejder med hele værdikæden og kobler organisationens ambitioner for kundeservicen med medarbejdernes motivation og ikke mindst kundens/brugernes forventninger.

Læs mere

INSPIRATION

Empati – afgørende for en leder

Empati – afgørende for en leder

Hvad betyder EMPATI for en leder?
Er det overhovedet muligt at være en god leder uden at være i besiddelse af en vis grad empati?
Jeg tror på at det er nødvendigt at have evnen til at sætte sig ind i andre menneskers sted – ofte beskrevet som empati – fordi det er medvirkende til at du kan mærke dine kolleger, og dermed skabe en anderledes form for tillid end hvis du ikke har empati. Dine omgivelser, medarbejdere, kolleger – kald det hvad du vil – kan MÆRKE om du er tilstede, de kan mærke om du har indfølingsevne, og det har betydning for at du kan rykke på dem.
Kan man så ikke opnå resultater uden empati. Åh jo, det kan man desværre. Jeg har set talrige eksempler på meget ambitiøse ledere, der ikke har empatiske evner, og de er ofte i stand til at frembringe resultater – kortvarigt. Det er meget ofte en type leder, som hopper fra tue til tue – og benytter sig af frygt-kortet, hvor det er den hierarkiske indplacering, der afgør om du har indflydelse. De kan opnå kortsigtede resultater, men har ofte en stribe af kedelige menneskeskæbner i deres kølvand. De er meget ofte koldblodige ledere, der ikke skaber en atmosfære af samarbejde. Men resultater kan der godt skabes. Resultaterne skabes bare ikke i en involverende atmosfære, og meget ofte er de baseret på en form for frygt i organisationen, der ikke stimulerer til at stille spørgsmål – eller til at være ærlig. Typisk så vil organisationer med en sådan ledelse også være præget af skjulte agendaer, udstillelse af fejl (nultolerance) og meget lang afstand fra ledelse til medarbejderen på gulvet.
Tror jeg så på at det er holdbart? NEJ – det er ikke en holdbar og langtidsvarende situation. Faktisk er dette et tegn på en organisation, som stille og roligt vil gå i stå – eller blive afhængig af en vis arbejdskultur, hvor medarbejdertilfredshed – og dermed medarbejderloyalitet – forsvinder.
Hvad kendetegner så den empatiske leder? Vel, der er visse kendetegn, som er åbenlyse. Der er vilje til at involvere folk, der er rum og plads til at stille spørgsmål. Der er oprigtige tiltag til at medarbejdergrupper får indflydelse – og der er først og fremmest højt til loftet i forhold til at finde en FÆLLES PRAKSIS fremadrettet.
Hvilken organisation arbejder du i? Og har du en empatisk leder – eller det modsatte?
Smartere ledelse

Smartere ledelse

Sund fornuft. Sådan kan lean og ledelse bedst beskrives. LivingLean og Visiobox har taget det bedste fra begge verdener – og smeltet det sammen til et ledelsesudviklings- og leanforløb, som kan flytte dit team eller virksomhed til at realisere en større del af sit potentiale.

Og hvad er det så for et potentiale der er snak om? Spild er et væsentligt fokusområde. Spild af ressourcer, dobbelthåndteringer, spild af tid og ikke mindst spild af talent.

[…]

Gør fejl dig bedre?

Gør fejl dig bedre?

Det at fejle er en forudsætning for at få succes. At fejle er at få feedback på dine ideer og turde tage chancen. Turde sætte ting igang – og ikke vente på at ting sker.

Iværksætter – smag lige på ordet. Sætte i værk. Det er ensbetydende med at man ikke bare venter på at ting skal ske. En iværksætter tager skeen i egen hånd og får ting til at ske. De tager chancen og udvikler deres ideer til koncepter – og får dem realiseret.

[…]

VIS FLERE

VORES
TEAM

Michael Binzer

   

Christian Keldsen

  

Inaluk Brandt

  

Anders Barslund

  

TESTIMONIALS

 • I forhold til HR har det absolut væsentligste og vigtigste bidrag været “HR ud på arbejdspladsen”, som vi fællesskab nåede rigtig langt med. Det er essentielt på flere områder i og med det både “danner bro” internt i afdelingen og i forhold til organisationen. Dels giver den os mulighed for systematisk at få forventningsafstemt med forvaltningerne, og dels forventer jeg, at organisationen får et tydeligere billede af, hvad vi bidrager med – tilsvarende skulle vi meget gerne få et klarere billede af organisationens ønsker og behov.

  Kommunerqafik Sermersooq
  • Joan Ottesgaard
  • HR-chef hos Kommuneqarfik Sermersooq
 • Tænker, at sikre en samlet forståelse fra ledergruppen til strategien og de handlinger der skal til udførelse har været en en god proces, det der virker i gruppen er hurtige synlige resultater og det har du hurtigt forstået. Personligt har den sparring og samtaler vi har haft, gjort at jeg har rykket mig mere op i det strategiske (min dårlige samvittighed i forhold til medarbejdere) er så godt som forsvundet.

  Brugseni
  • Susanne Christensen
  • CEO hos Brugseni
 • Michaels evne til at facilitere lederworkshops og skabe en åben og engageret dialog med asser af energi. Michaels evne til at centrere diskussioner om det væsentligste og flytte problemstillinger til ledelsesmæssige muligheder og indsatsområder. Et stærkt referencekatalog og en værktøjskasse fra tidligere lederjobs.

  Infomedia
  • Thomas Vejlemand
  • CEO hos Infomedia
 • Den måde du Michael holder seancerne på er godt, da det mærkbart medvirker til at få deltagerne til at være mere åbne og dermed lettere ved at udtrykke sig. Det er meget vigtigt for mig, at mine medarbejdere er åbne og siger deres mening. Det påvirker vores interne kommunikation i en positiv retning. Vi har som arbejdsplads fået meget ud af de strategiprocesser vi har været igennem sammen med dig Michael Binzer.

  Nuuk TV
  • Bjørn Holm
  • Direktør hos Nuuk TV
 • Gennem professionel processtyring af ledersamlinger og medarbejderworkshops, har vi fået kortlagt fremtidige mål og skabt fælles fodslaw omkring udvalgte fokusområder, der skal bidrage til endnu bedre arbejds- og studiemiljø på PI/SPS. Michael har på fornemmeste vis bidraget til at gøre det komlplekse konkret og handlingsorienteret, så implementering af tiltag i hverdagen nu er et spørgsmål om “bare” at gøre det!

  Pædagogisk Seminarium
  • Nuka Kleeman
  • Forstander hos SPS/PI – Pædagogisk Seminarium
See all
 • I forhold til HR har det absolut væsentligste og vigtigste bidrag været “HR ud på arbejdspladsen”, som vi fællesskab nåede rigtig langt med. Det er essentielt på flere områder i og med det både “danner bro” internt i afdelingen og i forhold til organisationen. Dels giver den os mulighed for systematisk at få forventningsafstemt med forvaltningerne, og dels forventer jeg, at organisationen får et tydeligere billede af, hvad vi bidrager med – tilsvarende skulle vi meget gerne få et klarere billede af organisationens ønsker og behov.

  Kommunerqafik Sermersooq
  • Joan Ottesgaard
  • HR-chef hos Kommuneqarfik Sermersooq
 • Tænker, at sikre en samlet forståelse fra ledergruppen til strategien og de handlinger der skal til udførelse har været en en god proces, det der virker i gruppen er hurtige synlige resultater og det har du hurtigt forstået. Personligt har den sparring og samtaler vi har haft, gjort at jeg har rykket mig mere op i det strategiske (min dårlige samvittighed i forhold til medarbejdere) er så godt som forsvundet.

  Brugseni
  • Susanne Christensen
  • CEO hos Brugseni
 • Michaels evne til at facilitere lederworkshops og skabe en åben og engageret dialog med asser af energi. Michaels evne til at centrere diskussioner om det væsentligste og flytte problemstillinger til ledelsesmæssige muligheder og indsatsområder. Et stærkt referencekatalog og en værktøjskasse fra tidligere lederjobs.

  Infomedia
  • Thomas Vejlemand
  • CEO hos Infomedia
 • Den måde du Michael holder seancerne på er godt, da det mærkbart medvirker til at få deltagerne til at være mere åbne og dermed lettere ved at udtrykke sig. Det er meget vigtigt for mig, at mine medarbejdere er åbne og siger deres mening. Det påvirker vores interne kommunikation i en positiv retning. Vi har som arbejdsplads fået meget ud af de strategiprocesser vi har været igennem sammen med dig Michael Binzer.

  Nuuk TV
  • Bjørn Holm
  • Direktør hos Nuuk TV
 • Gennem professionel processtyring af ledersamlinger og medarbejderworkshops, har vi fået kortlagt fremtidige mål og skabt fælles fodslaw omkring udvalgte fokusområder, der skal bidrage til endnu bedre arbejds- og studiemiljø på PI/SPS. Michael har på fornemmeste vis bidraget til at gøre det komlplekse konkret og handlingsorienteret, så implementering af tiltag i hverdagen nu er et spørgsmål om “bare” at gøre det!

  Pædagogisk Seminarium
  • Nuka Kleeman
  • Forstander hos SPS/PI – Pædagogisk Seminarium
Close

NYHEDSBREV

We'll never spam or give this address away

KONTAKT OS

Vores adresse

Tuapannguit 66
3900 Nuuk
E-mail: info@visiobox.gl
Telefon: (+299) 548700
GER-nr.: 35215409

Tjek vores profil på FACEBOOK

Michael Binzer seniorpartner
KONTAKT MICHAEL
Christian Keldsen seniorpartner
KONTAKT CHRISTIAN
Inaluk Malene Brandt
KONTAKT INALUK
KONTAKT ANDERS