Visiobox Consulting – omsætter
internationale metoder og
teorier til den
grønlandske virkelighed

vores mission

Visiobox Consulting er en grønlandsk konsulentvirksomhed, der bistår virksomheder, organisationer, NGO’er og forvaltninger med at realisere deres potentialer og løse opgaver, der naturligt ligger udenfor den normale drift. Visiobox Consulting er katalysatoren for vækst og udvikling i organisationer, der har behov for et nyt drive, et alternativt indspark med nye metoder samt ledere, der ønsker et større engagement med kollegerne.

Visiobox Consulting arbejder med reelle problemstillinger og udfordringer på en måde, der flytter virksomheder, organisationer, ledere og medarbejdere til et nyt sted, hvor arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og dermed resultaterne er i top.

vores metoder

vores kompetencer

Teamperformance

Fra Gruppe til Team. 
Ønsker du et team med en høj grad af motivation og som kan rykke hurtigere? Trænger du til at jeres tillidsniveau skal styrkes? Og har du en ambition om at dit team udnytter sit fulde potentiale?  Visiobox arbejder med teamperformance – vi styrker teamets ydeevne og samarbejde.

Close the dialog

Teamperformance

Ønsker du et team med en høj grad af motivation og som kan rykke hurtigere? Trænger du til at jeres tillidsniveau skal styrkes? Og har du en ambition om at dit team udnytter sit fulde potentiale?

Så er det måske interessant for dig at udvikle dit teams evne til at skabe resultater gennem et målrettet forløb, der styrker tilliden, udfordrer den enkelte på et personligt niveau og giver en stærkere psykologisk kontrakt internt mellem medlemmerne i teamet.

Du og dit team vil blive udfordret i måden I kommunikerer, træffer beslutninger og interagerer på. Seancerne sker i et fortroligt forum med en forudgående interviewrapport, der afdækker de temaer som fylder for det enkelte medlem i teamet.

Gennem mere end 15 år har Michael Binzer fra Visiobox Consulting arbejdet systematisk med teamperformance efter en velafprøvet model, som Scanlead har udviklet. Modellen tager afsæt i, at du er nødt til at styrke det fundamentale tillidsniveau i et team førend du kan forvente topresultater. Faktisk er det lidt ligesom indenfor idrættens verden, hvor man får præcis de resultater som den træningsindsats der ydes.

Visiobox har videreudviklet på tanken og sat konceptet ind i en sammenhæng med det personlige lederskab og det ansvar hos den enkelte.

Hvis du synes det lyder spændende, så tag kontakt på info@visiobox.gl og få en uforpligtende snak om hvad en teamperformance seance kunne betyde for dig og dit team. Eller kig på www.visiobox.gl under produkter eller blogs for at blive inspireret.

Møder og workshops

Størstedelen af møder, medarbejderdage eller workshops er ”20-80 møder”; hvor 20 % af deltagerne siger 80 % af der bliver sagt. Når mødet er slut er alle ikke blevet hørt og det kan derfor være svært at sikre opbakning og eksekvering. Hvordan opnår vi “100-100 møder”?

Close the dialog

Møder og workshops

Størstedelen af møder er ”20-80 møder”; hvor 20 % af deltagerne siger 80 % af der bliver sagt. Når mødet er slut er alle ikke blevet hørt og det kan derfor være svært at sikre opbakning og eksekvering. Vi vil gerne have ”100-100 møder”, hvor alle deltager aktivt. På grund af forskelle på tværs af kompetencer, sprog, hierarki, kultur, køn, alder indsigt osv. kan det være en udfordring.

Vi anvender en lang rækker værktøjer når du har behov for at afdække komplekse problemstillinger, behov for at kommunikere vigtige budskaber og hvor det er vigtigt at alle involveres og bidrager.

Det kan være i situationer, hvor der skal udvikles strategier, handlingsplaner eller projekter. Ønsker du at dit team eller dine medarbejdere involveres, så ved vi hvordan.

Ledersparring

Er du leder i en funktion, hvor du føler dig meget alene med dine udfordringer og mangler en sparringspartner, der ikke er en del af din normale hverdag?
Kan du se behovet for et frirum, hvor du kan tænke højt uden at blive målt og vejet?

Close the dialog

Ledersparring

Er du leder i en funktion, hvor du føler dig meget alene med dine udfordringer og mangler en sparringspartner, der ikke er en del af din normale hverdag? Kan du se behovet for et frirum, hvor du kan tænke højt uden at blive målt og vejet? Har du behov for at få diskuteret med en ligeværdig, der har siddet med vanskelige ledelsesmæssige problemstillinger?

Så er det værd at overveje at skaffe dig en ledercoach, der med baggrund i en række konkrete coachværktøjer kan både udfordre og stimulere dig til at finde flere egne løsninger på en struktureret og engagerende måde.

Visiobox Consulting tilbyder strukturerede coachforløb for ledere, der sidder med vanskelige udfordringer, er stressede, er kørt fast eller bare har brug for en ekstern fortrolig samtalepartner, der er vant til vanskelige processer og konfliktsituationer.
Du vil blive introduceret til en række værktøjer, der gør at du bliver tryggere til at tage de vanskelige samtaler og finder ind til kernen af det netop DIT personlige lederskab. Det vil være gennem en række samtaler, hvor du løbende får opgaver, hvor du skal reflektere over dine egne ledelsesmæssige problemstillinger fra forskellige vinkler. Du vil blive udfordret til at finde nye løsninger og måder at angribe udfordringerne på.

Typisk vil et ledercoaching-forløb vare fra seks til tolv måneder for at få en langvarig effekt på dit lederskab og erfaring viser at alle ledere er i stand til at udfolde en større del af sit ledelsesmæssige potentiale gennem et sådant intensivt forløb, der vil blive planlagt i fællesskab med dig.

Skriv til info@visiobox.gl hvis du er nysgerrig omkring dette tilbud, som du også kan finde mere information om på www.visiobox.gl

Personlig udvikling

Er du ved et vadested i dit liv? Er du kørt fast – eller måske klar til at skulle en ny vej? Har du mistet din motivation? Eller har du bare behov for at lære dig selv bedre at kende? Så er det måske på tide at få dig en personlig coach, der kan give dig en række værktøjer til at komme videre.

Close the dialog

Personlig udvikling

Er du ved et vadested i dit liv? Er du kørt fast - eller måske klar til at skulle en ny vej? Har du mistet din motivation? Eller har du bare behov for at lære dig selv bedre at kende?

Så er det måske på tide at få dig en personlig coach, der kan give dig en række værktøjer til at komme videre i den rigtige retning - på den rigtige måde?

Visiobox Consulting tilbyder skræddersyede coachingforløb for enkelt personer, der er klar til at blive udfordret, guidet og lyttet til. Visiobox Consulting har en filosofi om at du er helt unik, og derfor ikke passer ind i en fast ramme. Visiobox Consulting benytter derfor en række metoder til at afdække lige netop dit behov førend coachforløbet designes. Det er nemlig din livssituation og din parathed, der afgør hvor vi starter og hvor vi slutter.
Du skal være villig til at arbejde intensivt med dig selv over et længere stykke tid, da personlig udvikling ikke sker henover natten, men ved at du selv lægger et stykke seriøst arbejde i at udvikle dine personlige kompetencer og mål for fremtiden.

Visiobox Consulting giver dig værktøjerne til at udvikle dig i den rigtige retning - for DIG!

Helt konkret så vil et coachforløb i personlig udvikling strække sig over mindst fem seancer - og op til ti seancer, der er fordelt på henholdsvis et halvt og et helt år. Indimellem coachseancerne vil du få stillet en række opgaver på det personlige plan, som du skal arbejde intenst med for at få det størst mulige udbytte af forløbet.
Erfaring viser at det er helt utroligt så langt vi mennesker kan rykke os personligt på relativt kort tid, bare vi er motiveret for det. Derfor koncentrerer Visiobox Consulting sig også på at få afdækket dine indre motivationskræfter, da det kan bruges som accelerator for din personlige udvikling.

Hvis du samtidig er modtagelig for det, så vil vi også arbejde med dine personlige værdier, og hvad de har af betydning for dine vejvalg videre i livet.

Alt i alt er dette tilbuddet til dig, som virkelig trænger til ny energi og måske en ny retning i dit liv.
Kig mere på hjemmesiden www.visiobox.gl for inspiration eller kontakt os på info@visiobox.gl

Strategi

Skal du sætte en ny retning? Skal din virksomhed, din organisation eller din forvaltning ændre den måde I arbejder på? Trænger du til at styrke din plan, så den kan gennemføres i praksis? Trænger I til at få en fælles vision, som skaber mening og fælles retning?

Close the dialog

Strategi

Skal du sætte en ny retning? Skal din virksomhed, din organisation eller din forvaltning ændre den måde I arbejder på? Trænger du til at styrke din plan, så den kan gennemføres i praksis? Trænger I til at få en fælles vision, som skaber mening og fælles retning?

Så er det måske en idé at få Visiobox Consulting til at hjælpe dig med et strategi- og implementeringsforløb, hvor vi fokuserer på dig og dit teams evne til både at sætte den nye retning, men også at gennemføre de planer I beslutter jer for.

Visiobox Consulting har erfarne ressourcer, der har arbejdet med strategiudvikling- og implementering i mere end 15 år i forskellige brancher og størrelser af virksomheder. Visiobox Consulting tilbyder hjælp til at designe strategiprocessen i tæt samarbejde med dig og dit team, da vi af erfaring ved at det er jer der er tættest på jeres virksomhed og kunder. Visiobox Consulting optræder som facilitator i jeres proces, så I får hjælp til at tage de rette vejvalg i forhold til netop jeres situation og marked.

Visiobox Consulting arbejder også med den menneskelige dimension i strategiarbejdet, fordi vi ved at det virker når hele gruppen af mennesker i organisationen bliver inddraget i arbejdet undervejs. På den måde styrkes implementeringskraften væsentligt og dette giver bonus, når først strategien skal implementeres.

En af styrkerne ved Visiobox Consultings tilgang til strategiarbejdet er medinddragelse og medarbejderindflydelse i strategiprocessen, fordi det accelerer arbejdet med at nå de mål, der bliver opsat. Vi arbejder med ambassadørtanken, hvor kommunikation og involvering er nøgleord.

Hvis du er nysgerrig omkring hvad Visiobox Consulting kan give lige netop dig og din virksomhed, så kontakt os på info@visiobox.gl - der kun arbejder med seniorressourcer, der har praktisk ledererfaring i bagagen.

Innovation & Udvikling

En vigtig forudsætning for at være en bruger/kundecentreret organisation er, en indsigt i markedets og kunderne/brugernes behov og ikke mindst behov for den ydelse I leverer. Det kræver at man løbende spørger markedet og kunderne/brugerne.

Close the dialog

Innovation & Udvikling

En vigtig forudsætning for at være en bruger/kundecentreret organisation er, en indsigt i markedets og kunderne/brugernes behov og ikke mindst behov for den ydelse I leverer. Det kræver at man løbende spørger markedet og kunderne/brugerne – dels om behov og dels om tilfredshed. Lige så vigtigt er det, at man reagerer på den viden man opnår og omsætter den til handling, så der fortsat kan skabes værdi for kunderne/brugerne eller kan tilføres markedet en ny ydelse.

Vi kan bistå både private og offentlige organisationer med at gennemføre dataindsamling, analyse og udarbejdelse af anbefalinger, der kan omsættes til konkrete handlinger. Vores dataindsamling sker både via vores tresprogede callcenter (dansk, grønlandsk og engelsk), via onlineundersøgelser, e-mail rundspørger, interviews og igennem fokusgrupper.

Undersøgelsen er typisk baseret på en antagelse og/eller et spørgsmål/hypotese man som organisation ønsker undersøgt. Dette omsætter vi til en række konkrete og vægtede spørgsmål, der med den bedst egnede metode præsenteres for kunderne, brugerne, markedet eller offentligheden – afhængig af hvem målgruppen er.

Datasættet analyseres og omsættes til en praktisk orienteret rapport med konkrete anbefalinger til videre handling.

Lego Serious Play®

Lego Serious Play® anvender vi når vi skal have kortlagt komplekse problemstillinger på en overskuelig og nem måde. Lego Serious Play® (LSP) er en anerkendt metode, når du har brug for at omsætte komplekst stof til nemme og forståelse modeller.

Close the dialog

Lego Serious Play

Lego Serious Play® anvender vi når vi skal have kortlagt komplekse problemstillinger på en overskuelig og nem måde. Lego Serious Play® (LSP) er en anerkendt metode, når du har brug for at omsætte komplekst stof til nemme og forståelse modeller. Har du behov for at kommunikere vigtige budskaber, hvor det er vigtigt at alle involveres og høres eller hvor der skal udvikles strategier, handlingsplaner eller projekter, så er Lego Serious Play® det værkstøj, du har brug for. Visiobox Consulting har certificerede LSP facilitatorer, der kan hjælpe både offentlige og private organisationer med den anerkendte metode, der udover at være engagerende og sjov garanterer gode resultat. Metoden er effektiv og ofte tidsbesparende i forhold til gængse processer, som fx gruppearbejde, flipovers, post-its m.v.

Kontakt info@visiobox.gl for mere information.

Personprofilanalyser

Visiobox er certificeret i to forskellige personprofilværktøjer – DISC samt JTI. Værktøjerne fungerer som et godt afsæt og grundlag for at arbejde med mennesker og udvikle teams og organisationer.

Close the dialog

Personprofilanalyser

Personprofilværktøjer er anerkendte metoder til at arbejde med mennesker og organisationer fra rekruttering til teambuilding og individuelle udviklingsforløb. Valget af profilværktøj afhænger af netop din situation og du er velkommen til at kontakte Inaluk Brandt for at få yderligere indblik i, hvordan vi anvender værktøjerne og hvordan de kan understøtte dig og din organisation.

JTI

Jungiansk typeindeks er et profilværktøj, der fokuserer på menneskers præferencer. Vores foretrukne måde at agere på i livet.
JTI profilen et stærkt værktøj til at sætte ord på personlige præferencer i bl.a. arbejdssammenhænge, så du eksempelvis kommer tættere på de arbejdsopgaver, der matcher dine behov.

JTI profilen er også et stærkt værktøj til øget selvindsigt. Det styrker udviklingen for den enkelte, men giver også stor værdi tilbage til teamet eller resten af arbejdspladsen.
Den grundlæggende teori bag JTI profilerne er udviklet af den Schweiziske Psykiater C. G. Jung (1875 – 1961). Den første fulde præsentation af typeteorien er i bogen Psykologische Typen fra 1921. Den findes i en dansk oversættelse med titlen Psykologiske typer fra 1994. Det er fremragende læsning, hvis du synes, at teorien omkring personprofiler, typer og præferencer er interessant.
Selve profilværktøjet er et resultat af videre forskning på baggrund af Jungs teorier og er en skandinavisk udviklet model, der i dag findes på 14 forskellige sprog.
Du kan bruge JTI profil som en del af arbejdet med teamudvikling i virksomheden. Det giver både selvindsigt og indsigt i andre menneskers præferencer.

JTI kan særligt bruges til:
• Situationsbestemt ledelse
• Baggrund for MUS samtalen
• Organisationsudvikling og analyse af afdelinger
• Konflikthåndtering
• Teamudvikling / teambuilding / teamdynamikker
• Udviklingspotentialer
• Motivation

DISC

At få lavet en DISC profil med Thomas Person Profil Analyse (PPA) giver et indblik i din foretrukne adfærd i bestemte situationer. Personligt får du indsigt i din egen adfærd og giver en dybere selvforståelse. For en virksomhed kan det være et værktøj til at sammensætte det rigtige team eller vurdere, hvilken kandidat, der kan være bedst til et givent job.

Thomas PPA tager kun 5-10 minutter at udfylde. Derefter har du adgang til en profil, der viser personens styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggende frygt og hvordan vedkommende agerer i pressede situationer.

Når PPA'en er udfyldt, har du øjeblikkelig adgang til forskellige rapporter, som hjælper med at matche personer op mod jobkrav, ledelsesstil, coaching, udvikling og træning af dit personale.

Du kan bl.a. bruge Thomas PPA til at:
• Rekruttere den rette person til rette job
• Identificere medarbejdere, der skal udnævnes
• Sammensætte teams
• Præcis identifikation af udviklingsområder, som vil give maksimalt udbytte for medarbejderen / organisationen
• Performance management
• Løse team konflikter
• Booste motivationen

Proces- og projektledelse

At drive en proces eller et projekt samtidig med at fokusere på den daglige drift kan være svært. Hos Visiobox har vi mulighed for at fokusere 100 % på din proces eller dit projekt og dermed sikre den fremgang, der skal til og nå de målsætninger og deadlines, der er besluttet.

Close the dialog

Proces- og projektledelse

At drive en proces eller et projekt samtidig med at fokusere på den daglige drift kan være svært. Hos Visiobox har vi mulighed for at fokusere 100 % på din proces eller dit projekt og dermed sikre den fremgang, der skal til og nå de målsætninger og deadlines, der er besluttet.

Vil du sikkert i mål tilbyder vi at bistå dig, så du og din organisation kan holde fokus på processen eller projektet. Vi sørger for, at alle interessenter og andre i din organisation ved hvilken rolle de spiller og motiverer folk til at alle byder ind med de kompetencer og ekspertiser, som de besidder for at vi lykkes. Proces- og projektledelse gør vi med et stort engagement og drive - vi motiverer og stimulerer de folk, der er en del af processen eller projektet. Vi ved, at vi lykkes sammen og ikke hver for sig.

Hvis du er nysgerrig omkring hvad Visiobox Consulting kan tilbyde netop dig og din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os på info@visiobox.gl.

Konferencer, kurser og oplæg

Visiobox tilbyder at afholde inspirationsoplæg, faglige oplæg, kurser og forestår undervisning, ligesom vi har bred erfaring med udvikling og koordinering af konferencer og seminarer.

Close the dialog

Konferencer, kurser og oplæg

Visiobox tilbyder at afholde inspirationsoplæg, faglige oplæg, kurser og forestår undervisning, ligesom vi har bred erfaring med udvikling og koordinering af konferencer og seminarer.
Visionbox' tilgang til opgaver er med øje for nyeste metoder, innovative processer og didaktiske principper. Hvordan gør vi det mest interessant for målgruppen, og hvordan arbejder vi mest effektivt med den størst mulige læring - er spørgsmål, der optager ved alle typer af opgaver.

Inaluk Brandt og Michael Binzer er scenevant og har erfaring både som konferencier foran publikummet, men også bag tæppet, hvor vi yder vores professionelle bistand under et arrangement.

Viden om og drøftelser af nye læringsmetoder sker bl.a. i det nordiske netværk for innovativ voksenlæring, hvor Inaluk Brandt har været medlem siden 2012, ligesom Inaluk beskæftiger med læring og udvikling i sit daglige arbejde.

Visiobox udbyder i øvrigt åbne kurser i Grønland på sin kursusplatform nunakurser.gl

Teambuilding og samarbejde

Teambuilding bruges som værktøj til at opnå de ønskede forbedringer i organisationen. I teambuildingsprocesser lægger vi vægt på at samarbejdet forbedres gennem varierende øvelser med både sjov og alvor.

Close the dialog

Teambuilding og samarbejde

Teambuilding bruges som værktøj til at opnå de ønskede forbedringer i organisationen. I teambuildingsprocesser lægger vi vægt på at samarbejdet forbedres gennem varierende øvelser med både sjov og alvor. Vi lægger vægt på, at den enkelte deltager skal have udbytte af et teambuildingsforløb ligesom selve teamet skal gå styrket derfra.

Teambuilding kan vare en enkelt dag, hvor vi booster energien og dynamikken i et team. Det kan også kobles op på et forløb, hvor vi arbejder mere i dybden med teamet og over en længere periode fokuserer på en bedre teamperformance og et bedre samarbejde.

Vi benytter os af flere samarbejdspartnere og kan derfor tilbyde både indendørs og udendørs aktiviteter med og uden fysisk aktivitet.

Kontakt os for yderligere oplysninger: info@visiobox.gl

Kundeservice koncepter

God kundeservice starter med en indsigt i hvorfor vi yder service. Vi arbejder med hele værdikæden og kobler organisationens ambitioner for kundeservicen med medarbejdernes motivation og ikke mindst kundens/brugernes forventninger.

Close the dialog

Kundeservice koncepter

God kundeservice starter med en indsigt i hvorfor vi yder service. Er det for os selv, for ledelsen, for kunden eller bare fordi…? Vi arbejder med hele værdikæden og kobler organisationens ambitioner for kundeservicen med medarbejdernes motivation og ikke mindst kundens/brugernes forventninger. Helheden kommer i fokus, og med praktiske øvelser og konkrete handlinger kan vi hjælpe organisationer med at øge fokus på kundeservice baseret på servicestandarder, som er udviklet.

Opfattelsen af god service som koncept er forskellig afhængig af om man er leder, medarbejder eller kunder, og der er derfor behov for at sikre en fælles opfattelse, så man som organisation har klare linje for serviceydelsen og for hvordan den leveres. Vi kan ikke måle på noget, som vi ikke har defineret og vi kan ikke vide om vi har leveret, hvis ikke vi har sikret os, at vi leverer det som kunderne forventer og efterspørger.

Interesseret i at vide mere? Kontakt Christian Keldsen for yderligere information. ck@visiobox.gl

INSPIRATION

Smartere ledelse

Smartere ledelse

Sund fornuft. Sådan kan lean og ledelse bedst beskrives. LivingLean og Visiobox har taget det bedste fra begge verdener – og smeltet det sammen til et ledelsesudviklings- og leanforløb, som kan flytte dit team eller virksomhed til at realisere en større del af sit potentiale.

Og hvad er det så for et potentiale der er snak om? Spild er et væsentligt fokusområde. Spild af ressourcer, dobbelthåndteringer, spild af tid og ikke mindst spild af talent.

[…]

Gør fejl dig bedre?

Gør fejl dig bedre?

Det at fejle er en forudsætning for at få succes. At fejle er at få feedback på dine ideer og turde tage chancen. Turde sætte ting igang – og ikke vente på at ting sker.

Iværksætter – smag lige på ordet. Sætte i værk. Det er ensbetydende med at man ikke bare venter på at ting skal ske. En iværksætter tager skeen i egen hånd og får ting til at ske. De tager chancen og udvikler deres ideer til koncepter – og får dem realiseret.

[…]

Personligt potentiale

Personligt potentiale

Jeg har været heldig at møde et menneske ved navn Jørgen Sørensen fra Scanlead forholdsvis tidligt i min lederkarriere. Jeg mødte Jørgen, mens jeg arbejdede som Salgsdirektør i SAS, hvor arbejdspresset var hårdt og flybranchen under et hårdt pres. Det var en lærerig tid, hvor jeg var meget udfordret i forhold til min balance mellem arbejde og privatliv.
Det som var fantastisk ved at møde Jørgen, var faktisk nok at møde mig selv.

[…]

VIS FLERE

VORES
TEAM

Michael Binzer

   

Christian Keldsen

  

Inaluk Brandt

  

Anders Barslund

  

TESTIMONIALS

 • I forhold til HR har det absolut væsentligste og vigtigste bidrag været “HR ud på arbejdspladsen”, som vi fællesskab nåede rigtig langt med. Det er essentielt på flere områder i og med det både “danner bro” internt i afdelingen og i forhold til organisationen. Dels giver den os mulighed for systematisk at få forventningsafstemt med forvaltningerne, og dels forventer jeg, at organisationen får et tydeligere billede af, hvad vi bidrager med – tilsvarende skulle vi meget gerne få et klarere billede af organisationens ønsker og behov.

  Kommunerqafik Sermersooq
  • Joan Ottesgaard
  • HR-chef hos Kommuneqarfik Sermersooq
 • Tænker, at sikre en samlet forståelse fra ledergruppen til strategien og de handlinger der skal til udførelse har været en en god proces, det der virker i gruppen er hurtige synlige resultater og det har du hurtigt forstået. Personligt har den sparring og samtaler vi har haft, gjort at jeg har rykket mig mere op i det strategiske (min dårlige samvittighed i forhold til medarbejdere) er så godt som forsvundet.

  Brugseni
  • Susanne Christensen
  • CEO hos Brugseni
 • Michaels evne til at facilitere lederworkshops og skabe en åben og engageret dialog med asser af energi. Michaels evne til at centrere diskussioner om det væsentligste og flytte problemstillinger til ledelsesmæssige muligheder og indsatsområder. Et stærkt referencekatalog og en værktøjskasse fra tidligere lederjobs.

  Infomedia
  • Thomas Vejlemand
  • CEO hos Infomedia
 • Den måde du Michael holder seancerne på er godt, da det mærkbart medvirker til at få deltagerne til at være mere åbne og dermed lettere ved at udtrykke sig. Det er meget vigtigt for mig, at mine medarbejdere er åbne og siger deres mening. Det påvirker vores interne kommunikation i en positiv retning. Vi har som arbejdsplads fået meget ud af de strategiprocesser vi har været igennem sammen med dig Michael Binzer.

  Nuuk TV
  • Bjørn Holm
  • Direktør hos Nuuk TV
 • Gennem professionel processtyring af ledersamlinger og medarbejderworkshops, har vi fået kortlagt fremtidige mål og skabt fælles fodslaw omkring udvalgte fokusområder, der skal bidrage til endnu bedre arbejds- og studiemiljø på PI/SPS. Michael har på fornemmeste vis bidraget til at gøre det komlplekse konkret og handlingsorienteret, så implementering af tiltag i hverdagen nu er et spørgsmål om “bare” at gøre det!

  Pædagogisk Seminarium
  • Nuka Kleeman
  • Forstander hos SPS/PI – Pædagogisk Seminarium
See all
 • I forhold til HR har det absolut væsentligste og vigtigste bidrag været “HR ud på arbejdspladsen”, som vi fællesskab nåede rigtig langt med. Det er essentielt på flere områder i og med det både “danner bro” internt i afdelingen og i forhold til organisationen. Dels giver den os mulighed for systematisk at få forventningsafstemt med forvaltningerne, og dels forventer jeg, at organisationen får et tydeligere billede af, hvad vi bidrager med – tilsvarende skulle vi meget gerne få et klarere billede af organisationens ønsker og behov.

  Kommunerqafik Sermersooq
  • Joan Ottesgaard
  • HR-chef hos Kommuneqarfik Sermersooq
 • Tænker, at sikre en samlet forståelse fra ledergruppen til strategien og de handlinger der skal til udførelse har været en en god proces, det der virker i gruppen er hurtige synlige resultater og det har du hurtigt forstået. Personligt har den sparring og samtaler vi har haft, gjort at jeg har rykket mig mere op i det strategiske (min dårlige samvittighed i forhold til medarbejdere) er så godt som forsvundet.

  Brugseni
  • Susanne Christensen
  • CEO hos Brugseni
 • Michaels evne til at facilitere lederworkshops og skabe en åben og engageret dialog med asser af energi. Michaels evne til at centrere diskussioner om det væsentligste og flytte problemstillinger til ledelsesmæssige muligheder og indsatsområder. Et stærkt referencekatalog og en værktøjskasse fra tidligere lederjobs.

  Infomedia
  • Thomas Vejlemand
  • CEO hos Infomedia
 • Den måde du Michael holder seancerne på er godt, da det mærkbart medvirker til at få deltagerne til at være mere åbne og dermed lettere ved at udtrykke sig. Det er meget vigtigt for mig, at mine medarbejdere er åbne og siger deres mening. Det påvirker vores interne kommunikation i en positiv retning. Vi har som arbejdsplads fået meget ud af de strategiprocesser vi har været igennem sammen med dig Michael Binzer.

  Nuuk TV
  • Bjørn Holm
  • Direktør hos Nuuk TV
 • Gennem professionel processtyring af ledersamlinger og medarbejderworkshops, har vi fået kortlagt fremtidige mål og skabt fælles fodslaw omkring udvalgte fokusområder, der skal bidrage til endnu bedre arbejds- og studiemiljø på PI/SPS. Michael har på fornemmeste vis bidraget til at gøre det komlplekse konkret og handlingsorienteret, så implementering af tiltag i hverdagen nu er et spørgsmål om “bare” at gøre det!

  Pædagogisk Seminarium
  • Nuka Kleeman
  • Forstander hos SPS/PI – Pædagogisk Seminarium
Close

NYHEDSBREV

We'll never spam or give this address away

KONTAKT OS

Vores adresse

Tuapannguit 66
3900 Nuuk
E-mail: info@visiobox.gl
Telefon: (+299) 548700
GER-nr.: 35215409

Tjek vores profil på FACEBOOK

Michael Binzer seniorpartner
KONTAKT MICHAEL
Christian Keldsen seniorpartner
KONTAKT CHRISTIAN
Inaluk Malene Brandt
KONTAKT INALUK
KONTAKT ANDERS